Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 9, Lipnik - Łoniów

Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 9 3. Pikietaż: 107+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Lipnik - Łoniów 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Klimontów 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Zderzenie 1 samochodu ciężarowego i 3 samochodów osobowych. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód ciężarowy, 3 samochody osobowe 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: b.d. 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Służby w drodze na miejsce zdarzenia. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2020-10-14 16. Godzina powstania zdarzenia: 10:15 17. Źródło uzyskania informacji: Policja

Komunikat jest ważny od 14-10-2020 10:23:00 do 14-10-2020 13:15:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania