Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 9, Lipnik - Łoniów

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 9 3. Pikietaż: 107+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Lipnik - Łoniów 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Klimontów 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: Zderzenie 1 samochodu ciężarowego i 2 samochodów osobowych. Uszkodzony fotoradar. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód ciężarowy, 2 samochody osobowe 10. Liczba rannych: 2 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2020-10-14 16. Godzina powstania zdarzenia: 10:15 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: Policja 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Tak 20. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 10:52

Komunikat jest ważny od 14-10-2020 10:23:00 do 14-10-2020 13:15:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania