Niesłyszący

Komunikat

KOMUNIKAT

zamknięcie Urzędu

dla bezpośredniej obsługi interesantów


 

W związku z rosnącym ryzykiem zakażeń koronawirusem w uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną  w Busku Zdroju, Urząd Miasta i Gminy Wiślica od dnia 23.10.2020 r. do odwołania będzie zamknięty dla obsługi bezpośredniej interesantów z wyjątkiem spraw z zakresu :

- wydawania dowodów osobistych,

- wydawania aktów zgonu.

Zalecam mieszkańcom Miasta i Gminy Wiślica korzystanie z możliwości załatwiania spraw administracyjnych przez internet, e-PUAP, drogą mailową na adres: lub telefonicznie 41 3690900 - Centrala. Wykaz numerów telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych lub stanowisk pracy znajduje się na stronie www.wislica.pl w zakładce Kontakt.

Załatwianie wszelkich pozostałych niecierpiących zwłoki spraw odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym z właściwym pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.