Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na DK S7

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi:S7 3. Pikietaż: 1+100 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce- Skarżysko Kamienna 5. Kierunek: Warszawa 6. Miejscowość zdarzenia: Występa 7. Rodzaj zdarzenia: zepsuty pojazd ciężarowy 8. Opis zdarzenia: brak 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 sam. ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: przyblokowany prawy pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: ruch odbywa się lewym pasem 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2020-11-04 16. Godzina powstania zdarzenia: 17:50 17. Źródło uzyskania informacji: Służby GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 04-11-2020 18:20:00 do 04-11-2020 19:50:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania