Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk S7f; m. Suchedniów;

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7f 3. Pikietaż: 4+400 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Skarżysko-Kamienna Południe – w. Suchedniów 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: Suchedniów 7. Rodzaj zdarzenia: inne 8. Opis zdarzenia: pożar pojazdu 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: osobowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się jednym pasem 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1,5 15. Data powstania zdarzenia: 2020-11-05 16. Godzina powstania zdarzenia: 18:00 17. Źródło uzyskania informacji: PSP/KPP 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 18:20

Komunikat jest ważny od 05-11-2020 18:44:00 do 05-11-2020 20:20:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania