Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk S7f; m. Suchedniów;

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7f 3. Pikietaż: 6+800 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Suchedniów – MOP Suchedniów Zachód 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: Suchedniów 7. Rodzaj zdarzenia: Inne 8. Opis zdarzenia: Pijany kierujący zatrzymał pojazd na lewym pasie ruchu. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd osobowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany pas ruchu. 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się prawym pasem. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2020-11-06 16. Godzina powstania zdarzenia: 22:51 17. Źródło uzyskania informacji: CPR, GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 23:49

Komunikat jest ważny od 07-11-2020 00:15:00 do 07-11-2020 03:15:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania