Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gęsta mgła

Województwo świętokrzyskie wszystkie powiaty. Miejscami prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić od 100 m do 200 m.

Komunikat jest ważny od 07-11-2020 13:30:02 do 08-11-2020 10:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania