Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gęsta mgła

Województwo świętokrzyskie powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, pińczowski, sandomierski, staszowski i włoszczowski. Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami będzie wynosić od 100 m do 200 m.

Komunikat jest ważny od 08-11-2020 13:30:02 do 09-11-2020 09:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania