Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 77

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 77 3. Pikietaż: 16+300 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Sandomierz - Ożarów 5. Kierunek: Ożarów 6. Miejscowość zdarzenia: Sandomierz ul. Zawichojska 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: awaria pojazdu ciężarowego 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Przejazd drugim pasem 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1 15. Data powstania zdarzenia: 2020-11-12 16. Godzina powstania zdarzenia: 14:39 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 12-11-2020 14:35:00 do 12-11-2020 15:37:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania