Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie DK S7n m. Skarżysko Kam.

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7n 3. Pikietaż: 51+700 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Skarżysko-Kamienna Zachód - w. Skarżysko-Kamienna Północ 5. Kierunek: Warszawa 6. Miejscowość zdarzenia: Skarżysko-Kamienna 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Zderzenie pojazdów w ruchu. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd ciężarowy, 1 pojazd osobowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch spowolniony, odbywa się jednym pasem. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2020-11-17 16. Godzina powstania zdarzenia: 18:34 17. Źródło uzyskania informacji: PSP 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 17-11-2020 19:05:00 do 17-11-2020 21:05:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania