Niesłyszący

Sadzenie drzew miododajnych

Gmina Wiślica w ramach projektu pn.: „Promocja produkcji żywności ekologicznej przez nasadzenia drzew miododajnych, sposobem na ochronę i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności w województwie świętokrzyskim” finansowanego ze środków samorządu województwa świętokrzyskiego otrzymała 25 szt. sadzonek drzew miododajnych tj. lipa drobnolistna – 15 szt., klon tatarski-10 szt. Drzewa zostały posadzone przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wiślica na terenie działek gminnych w miejscowości Wiślica przy drodze dojazdowej do przystani kajakowej i stadionu sportowego, jak również obok placu targowego.
Głównym celem „Projektu nasadzeń drzew miododajnych” jest promocja produkcji żywności ekologicznej poprzez rozwój pszczelarstwa w województwie świętokrzyskim dzięki zwiększeniu ilości pożytków pszczelich oraz bioróżnorodności. Coraz częściej mówi się o masowym ginięciu pszczół. W wyniku intensywnej chemizacji rolnictwa i monokultur w uprawach kurczy się tzw. baza pożytkowa, z której mogą korzystać owady. Z tego względu każde działanie, które powoduje wzrost pożytków dla pszczół jest bardzo cenne.