Informujemy, że dnia 27.05.2022 r. (piątek) o godz.13.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Sesja Nr XXIX z dnia 14 grudnia 2020 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 14 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXIX/175/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2020 -2033.

PDF175.pdf
 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 14 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXIX/176/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2020r.

PDF176.pdf
 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 14 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXIX/177/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021.

PDF177.pdf
 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 14 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXIX/178/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

PDF178.pdf
 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 14 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXIX/179/2020 w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2021 roku.

PDF179.pdf
 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 14 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXIX/180/2020 w sprawie zwolnień w podatku rolnym.

PDF180.pdf
 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 14 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXIX/181/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDF181.pdf
 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 14 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXIX/182/2020 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Miasta i Gminy Wiślica.

PDF182.pdf
 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 14 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXIX/183/2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych  z terenu Gminy Wiślica.

PDF183.pdf
 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 14 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXIX/184/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Wiślica.

PDF184.pdf
 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 14 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXIX/185/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Wiślica.

PDF185.pdf
 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 14 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXIX/186/2020 w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  stanowiących własność Gminy Wiślica.

PDF186.pdf
 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 14 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXIX/187/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. Nr 510/2 położonej  w miejscowości Gluzy , stanowiącej własność Gminy Wiślica.

PDF187.pdf
 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 14 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXIX/188/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Gluzach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 716.

PDF188.pdf