Niesłyszący

Zakup ciągnika rolniczego, przyczepy, kosiarki wysięgnikowej wraz z głowicą koszącą.

Wiślicka Spółka Wodna, której udziałowcem jest Gmina Wiślica pozyskała kolejny sprzęt: ciągnik rolniczy o mocy 155 KM, przyczepę o ładowności 16.1 t, kosiarkę wysięgnikową – wysięg 6,27 m oraz głowicę koszącą o szerokości roboczej 1,1 m. Ogólna wartość dostarczonego sprzętu to kwota 528 777,00 zł. Przedmiot zamówienia został dostarczony w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dla Wiślickiej Spółki Wodnej, ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica w ramach operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenia skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.