Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie DK S7f m. Zalezianka

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7f 3. Pikietaż: 13+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Ostojów - Kajetanów 5. Kierunek: Kielce 6. Miejscowość zdarzenia: Zalezianka 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Przewrócony pojazd ciężarowy blokuje oba pasy ruchu w kierunku na Kielce, jezdnia prawa, aktualnie możliwy zjazd z S7 na Węźle Zalezianka. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Jezdnia zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Służby w drodze na miejsce zdarzenia. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2021-01-04 16. Godzina powstania zdarzenia: 14:59 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 14:56

Komunikat jest ważny od 04-01-2021 15:18:00 do 04-01-2021 18:20:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania