Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Wiślica

Wiślica Spółka Wodna wraz z Gminą Wiślica zrealizowała zadanie pn. „ Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Wiślica”

W  ramach zadania wykonano konserwację rowów melioracyjnych o długości 28 342mb w m.:  Chotel Czerwony, Gorysławice, Górki, Hołudza, Kobylniki, Skotniki Dolne, Kuchary, Łatanice, Sielec, Skorocice, Szczerbaków,  Szczytniki, Wawrowice, Wiślica, Jurków.
Wartość zadania wyniosła 206 296,29zł. Całość środków pochodziła z dofinansowania przyznanego przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.