Informujemy, że dnia 19.01. 2021 r. (wtorek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXXI Nadzwyczajna  Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Sesja Nr XXX z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXX/189/2020  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2020-2033.

189.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXX/190/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2020.

PDF190.pdf
 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXX/191/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wiślica.

PDF191.pdf
 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXX/192/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. Nr 510/3 położonej w miejscowości Gluzy, stanowiącej własność Gminy Wiślica.

PDF192.pdf
 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXX/193/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2021 rok.

PDF193.pdf