Niesłyszący

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica 2021

3. Zarządzenie w sprawie  rozwiązania Gminnego Biura Spisowego. 

PDFZarządzenie Nr 3.pdf

 

4. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru robót budowlanych w ramach zadania "Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo - rowerowej.

PDFZarządzenie Nr 4.pdf

 

5. Zarządzenie w sprawie nadzoru nad robotami budowlanymi oraz powołania komisji w celu odbioru robót budowlanych w ramach zadań       "Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Jurków" oraz "Termomodernizacja budynku OSP Łatanice".

PDFZarządzenie Nr 5.pdf

 

5A. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw organizacji transportu do punktu szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

PDFZarządzenie Nr 5A.pdf

 

6. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie zatrudnionych w placówkach oświatowych przez Gminę Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 6.pdf

 

7. Zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do wykonania na terenie Miasta i Gminy Wiślica prac spisowych podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 7.pdf

 

8. Zarządzenie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Miasta i Gminy Wiślica w 2021 roku.

PDFZarządzenie Nr 8.pdf

 

9. Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Wiślica na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 9.pdf

 

10. Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych Gminie Wiślica na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 10.pdf

 

11. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 11.pdf

 

12. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 12.pdf

 

13. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 13.pdf 

 

14. Zarządzenie w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica w 2021 roku. 

PDFZarządzenie Nr 14 (2).pdf

 

15. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Wiślica w 2021 roku.

PDFZarządzenie Nr 15 (2).pdf

 

16. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w UMiG Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 16.pdf

 

17. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 17.pdf

 

18. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 18 (2).pdf

 

19. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 19.pdf

 

20. Zarządzenie w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

PDFZarządzenie Nr 20.pdf

 

21. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru robót budowlanych w ramach projektu " Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Wiślica" zgodnie z umową w ramach projektu grantowego Lokalnej Strategii Rozwoju "Królewskiego Ponidzia"

PDFZarządzenie Nr 21.pdf

 

22. Zarządzenie w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

PDFZarządzenie Nr 22.pdf

 

23. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r.

PDFZarządzenie Nr 23.pdf

 

24. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na organizację działań w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wiślica w roku 2021. 

PDFZarządzenie Nr 24.pdf 

 

25. Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wiślica w roku 2021.

PDFZarządzenie Nr 25.pdf

 

26. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 26.pdf

 

27. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 27.pdf

 

28. Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2020 rok PDFZarządzenie Nr 28 (3).pdf

 

29. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.

PDFZarządzenie Nr 29.pdf

 

30. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r.

PDFZarządzenie Nr 30.pdf

 

31. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 31.pdf

 

32. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 . 

PDFZarządzenie Nr 32.pdf

 

33. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy.

PDFZarzadzenie Nr 33.pdf

 

34. Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej.

PDFZarządzenie Nr 34 (2).pdf

 

35. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 

PDFZarządzenie Nr 35.pdf

 

36. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 36.pdf

 

37. Zarządzenie w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 37 (2).pdf

 

38. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru zadania obejmującego wykonanie monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 

PDFZarządzenie Nr 38.pdf

 

39. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 39.pdf

 

40. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 40.pdf

 

41. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 41.pdf

 

43. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 43.pdf

 

44. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 44.pdf

 

45. Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2020 rok.

PDFZarządzenie Nr 45.pdf

 

46. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 46.pdf

 

48. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 48.pdf

 

49. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 49.pdf

 

50. Zarządzenie w sprawie zmiany członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

PDFZarządzenie Nr 50 .pdf

 

51. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy. 

PDFZarządzenie Nr 51.pdf

 

52. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 52.pdf

 

53. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiślicy za rok 2020.

PDFZarządzenie Nr 53.pdf

 

54. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru inwestycji.

PDFZarządzenie Nr 54.pdf

 

55. Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Wiślica za 2020 rok. 

PDFZarządzenie Nr 55.pdf

 

56. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 56.pdf

 

57.  Zarządzenie w sprawie powierzenia sekretarzowi Miasta i Gminy Wiślica prowadzenia spraw Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 57.pdf

 

58. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy .

PDFZarządzenie Nr 58.pdf

 

59. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 59.pdf

 

60. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 60.pdf

 

61. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych

 PDFZarządzenie Nr 61 (2).pdf  

 

62. Zarządzenie w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych.

PDFZarządzenie Nr 62.pdf

 

63. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 63.pdf

 

64. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy .

PDFZarządzenie Nr 64.pdf

 

65.  Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 65.pdf

 

66. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 66.pdf

 

68.  Zarządzenie w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego.

PDFZarządzenie Nr 68.pdf

 

69. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 69.pdf

 

70. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 70.pdf

 

71. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny ofert i wyboru oferty w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

PDFZarządzenie Nr 71.pdf

 

72. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego w części gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 72.pdf

 

73. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 73.pdf

 

74. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 74.pdf

 

75. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie gminy Wiślica.

PDFZarządzenie N 75.pdf

 

77. Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 77.pdf

 

78. Zarządzenie  w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 78.pdf

 

79. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021.

PDFZarządzenie Nr 79.pdf

 

80. Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy.

PDFZarządzenie Nr 80.pdf

 

81. Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy.

PDFZarządzenie Nr 81.pdf

 

82. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 82.pdf 

 

83. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 83.pdf

 

84. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiC Wiślica oraz jednostek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 84.pdf

 

84/1/. Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy. 

PDFZarządzenie Nr 84.1.pdf

 

85. Zarządzenie w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe.

PDFZarządzenie Nr 85.pdf

 

86. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 86.pdf

 

87. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 87.pdf

 

88. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 88.pdf

 

89. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 89.pdf

 

90. Zarządzenie w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe.

PDFZarządzenie Nr 90.pdf 

 

91. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 91.pdf 

 

92. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie  miasta i  gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 92.pdf 

 

93. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 93.pdf

 

94. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 94.pdf

 

95. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 95.pdf

 

96. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 96.pdf

 

97. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 97.pdf

 

99. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 99.pdf 

 

100. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru wniosków przez Gminę Wiślica na zestawy komputerowe z Konkursu Grantowego "Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

PDFZarządzenie Nr 100.pdf

 

102. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wislica.

PDFZarządzenie Nr 102.pdf

 

103. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2021 r.

PDFZarządzenie Nr 103.pdf

 

104. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia normy spalania oleju napędowego dla nowo zakupionego samochodu marki FORD TRANSIT MOD.2019 EURO o numerze rejestracyjnym TBU 15107. 

PDFZarządzenie Nr 104.pdf

 

105. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 105.pdf

 

106. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 106.pdf

 

107. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 107.pdf

 

108. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 108.pdf

 

109. Zarządzenie w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiślica na lata 2022-2033.

PDFZarządzenie Nr 109.pdf

 

110. Zarządzenie w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Wislica na 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 110.pdf

 

111. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 111.pdf

 

112. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 112.pdf

 

113. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 113.pdf

 

114. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 114.pdf

 

115. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 115.pdf

 

116. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 116.pdf

 

117. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 117.pdf

 

118. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 118.pdf

 

119. Zarządzenie w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 119.pdf

 

122. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych gminy w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 122.pdf

 

124.  Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 124.pdf

 

125. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 125.pdf

 

126. Zarządzenie w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

PDFZarządzenie Nr 126.pdf

 

127. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 127.pdf

 

128. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji / spisu z natury / w Kasie UMiG Wiślica wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

PDFZarządzenie Nr 128.pdf 

 

129. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 129.pdf

 

130. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2021 r.

PDFZarządzenie Nr 130.pdf