Niesłyszący

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica 2021

3. Zarządzenie w sprawie  rozwiązania Gminnego Biura Spisowego. 

PDFZarządzenie Nr 3.pdf

 

4. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru robót budowlanych w ramach zadania "Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo - rowerowej.

PDFZarządzenie Nr 4.pdf

 

5. Zarządzenie w sprawie nadzoru nad robotami budowlanymi oraz powołania komisji w celu odbioru robót budowlanych w ramach zadań       "Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Jurków" oraz "Termomodernizacja budynku OSP Łatanice".

PDFZarządzenie Nr 5.pdf

 

5A. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw organizacji transportu do punktu szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

PDFZarządzenie Nr 5A.pdf

 

6. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie zatrudnionych w placówkach oświatowych przez Gminę Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 6.pdf

 

7. Zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do wykonania na terenie Miasta i Gminy Wiślica prac spisowych podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 7.pdf

 

8. Zarządzenie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Miasta i Gminy Wiślica w 2021 roku.

PDFZarządzenie Nr 8.pdf

 

9. Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Wiślica na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 9.pdf

 

10. Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych Gminie Wiślica na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 10.pdf

 

11. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 11.pdf

 

12. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 12.pdf

 

13. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 13.pdf 

 

14. Zarządzenie w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica w 2021 roku. 

PDFZarządzenie Nr 14 (2).pdf

 

15. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Wiślica w 2021 roku.

PDFZarządzenie Nr 15 (2).pdf

 

16. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w UMiG Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 16.pdf

 

17. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 17.pdf

 

18. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 18 (2).pdf

 

19. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 19.pdf

 

20. Zarządzenie w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

PDFZarządzenie Nr 20.pdf

 

21. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru robót budowlanych w ramach projektu " Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Wiślica" zgodnie z umową .

PDFZarządzenie Nr 21.pdf

 

22. Zarządzenie w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

PDFZarządzenie Nr 22.pdf

 

23. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r.

PDFZarządzenie Nr 23.pdf