Niesłyszący

Nabór pomysłów biznesowych na tworzenie miejsc pracy na terenie powiatów subregionu południowego

Świętokrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza nabór pomysłów biznesowych na tworzenie nowych miejsc pracy w nowych oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych lub w Podmiotach Ekonomii Społecznej przekształcających się w Przedsiębiorstwo Społeczne. Nabór dotyczy osób oraz już istniejących organizacji pozarządowych chcących uruchomić działalność w sektorze ekonomii społecznej.

Więcej informacji na stronie https://sowes.caritas.pl/nabor-nr-08-pomyslow-biznesowych-na-tworzenie-miejsc-pracy-na-terenie-powiatow-subregionu-poludniowego/