Niesłyszący

Adaptacja budynków pod Dom Pomocy Społecznej w Gorysławicach

Gmina Wiślica przejęła budynki po dawnej Spółdzielni Usług Rolniczych w Gorysławicach, które planuje zaadoptować na Dom Pomocy Społecznej. W ramach projektu przewiduje się głęboką termomodernizację obiektu obejmującą docieplenie ścian, stropów, wymianę źródeł ciepła, wymianę drzwi i okien. Planuje się także urządzenie terenu oraz montaż windy.