Niesłyszący

Pozyskanie budynków po dawnym ośrodku wypoczynkowym nad Nidą

Po wielu miesiącach starań, w wyniku wygranego przetargu za 120.000 zł dawny ośrodek wypoczynkowy stał się własnością Gminy Wiślica. Na bazie zakupionego obiektu w dalszej perspektywie , planuje się utworzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Obecnie trwają intensywne zabiegi samorządu dotyczące pozyskania środków finansowych na kompleksową modernizację obiektów wraz z  zagospodarowaniem terenów przyległych, których efektem będzie utworzenie nowoczesnego ośrodka rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców i odwiedzających gminę Wiślica.