Niesłyszący

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ANKIECIE "PONIDZIE NASZA PRZYSZŁOŚĆ"

 

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że  Gmina Wiślica razem z kilkoma innymi Gminami powiatu pińczowskiego, jędrzejowskiego oraz powiatu buskiego utworzyła grupę pn. Obszar Strategicznych Interwencji PONIDZIE - OSI PONIDZIE, zrzeszającą samorządy z terenu Ponidzia, skupione wzdłuż brzegów rzeki Nidy. Celem tego porozumienia jest promocja i rozwój nadnidziańskiego obszaru w oparciu o jego największe atrybuty. W ramach partnerstwa z innymi samorządami będziemy dążyć do pozyskiwania funduszy na realizację kluczowych przedsięwzięć dla rozwoju Doliny Nidy.

Ponieważ głos naszych mieszkańców jest dla nas niezwykle istotny zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety, która pozwoli nam poznać Państwa opinie na temat miejsca zamieszkania, Państwa potrzeb i oczekiwań względem kierunków rozwoju Doliny Nidy.

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nasze porozumienie OSI Ponidzie zostało rekomendowane do Pilotażowego Centrum Wsparcia Doradczego prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Ankieta jest zupełnie anonimowa, aktywna w terminie 18.01.2021r.- 05.02.2021r.

Serdecznie zapraszamy do jej wypełnienia.

Dziękujemy

Link do ankiety poniżej:

ANKIETA