Niesłyszący

Projekt "Dotacje na start dla młodych"

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Dotacje na start dla młodych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach projektu mieszkańcy województwa świętokrzyskiego w wieku 18-29 lat będą mogli ubiegać się o bezzwrotne środki finansowe w wysokości 38 650,00 zł (dotacja inwestycyjna 23 050,00 i wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 6 mies. funkcjonowania firmy 15 600,00 zł).

Dodatkowo osoby zainteresowane otrzymają profesjonalną pomoc w określaniu celów zawodowych, przygotowania biznes planu oraz będą mogli skorzystać z 30 godzinnego wsparcia szkoleniowego pt. „Otwieramy własną firmę” w trzech lokalizacjach: Sandomierz, Busko-Zdrój, Kielce.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. w wyniku pandemii COVID-19.

 

Grupę docelową stanowią osoby:

·         w wieku 18-29 lat,

·         mieszkające na terenie województwa świętokrzyskiego,

·         bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,

·         utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku,

·         nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

 

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej https://www.opiwpr.org.pl/projekty/dotacje-na-start-dla-mlodych oraz pod numerami tel.:

 siedziba główna w Sandomierzu: 601-411-616 oraz (15) 833-34-04,
 biuro terenowe w Busku Zdroju: 602-598-495 oraz (41) 378-13-16,
 biuro terenowe w Kielcach: 667 259 073.

PDFUlotka Dotacje na start dla młodych.pdf (136,91KB)