Niesłyszący

Sesja Nr XXXI z dnia 19 stycznia 2021 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 19 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXXI/194/2021 w sprawie zaliczenia drogi w m. Górki położonej na dz. nr ewid. 439, drogi w m. Jurków położonej na działce nr ewid. 1594/1, drogi w m. Sielec położonej na działce nr ewid. 112/1 do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Wiślica.

PDF194.pdf (1,13MB)
 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 19 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXXI/195/2021 w sprawie zaliczenia drogi w m. Gorysławice położonej na działkach nr ewid. 406/2, 411/5,1118 do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Wiślica.

PDF195.pdf (665,26KB)
 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 19 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXXI/196/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wiślica na lata 2021 –2030.

PDF196.pdf (1,42MB)