Niesłyszący

Przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego

       UMiG Wiślica informuje, że w dniach od 01.02.2021r. do 01.03.2021r.  są przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na I półrocze 2021r. Prosimy o załączenie do wniosku faktur na olej napędowy za okres 01.08.2020r. - 31.01.2021r. oznaczonych kodami: CN 2710 19 43 do 2710 19 48, CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 i CN 3826 00 oraz w przypadku  posiadania bydła zaświadczenia o liczbie DJP w gospodarstwie rolnym z ARiMR w Busku-Zdroju za 2020r.

 

Uwaga!!!

 

      Ze względu na panującą pandemię koronawirusa w kraju, prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz środków ostrożności w celu zapobiegania zakażeniu (maseczki, dezynfekcja i odległość). Ponadto dla sprawniejszej obsługi należy dostarczyć poprawnie wypełniony wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów (np. kserokopie umów dzierżaw, faktur).

 Interesanci będą przyjmowani przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

 PDFwniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf (871,24KB) PDFRODO-1.pdf (360,74KB)