Informujemy, że dnia 27.05.2022 r. (piątek) o godz.13.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Nabór na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Nabór na rachmistrza zostaje przedłużony do 16 lutego.

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Już niebawem ruszy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Rozpocznie się 1 kwietnia a zakończy 30 czerwca 2021 r.

Każdy z nas będzie miał obowiązek wzięcia udziału w NSP2021. 

 

Nabór trwa od 1 do 9 lutego

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  1. Mieć ukończone 18 lat,
  2. Cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  3. Posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  4. Posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  5. Nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Treść ogłoszenia oraz formularz do złożenia dla osób chętnych w załącznikach: 

DOCXFormularz.docx   PDFOgłoszenie naboru.pdf

600fcc423a80b_o_full.jpeg