Niesłyszący

Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych i Sołtysów