Niesłyszący

Sesja Nr XXXII z dnia 28 stycznia 2021 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 28 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXXII/197/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Wiślicy na 2021 rok.

PDF197.pdf (2,16MB)
 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXXII/198/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033.

PDF198.pdf (5,43MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXXII/199/2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiślica na 2021 rok.

PDF199.pdf (1,58MB)
 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXXII/200/2021 w sprawie ustalenia ekwiwalentu  pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wiślica.

PDF200.pdf (177,43KB)