Niesłyszący

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROK 2021 - AKTUALIZACJA - POBIERZ


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROK 2021 - AKTUALIZACJA - POBIERZ


LINK DO E-ZAMÓWIENIA https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2021%2FBZP%2000007165%2F01%2FP

WERSJA PDF - POBIERZ