Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie stany ostrzegawcze - Nida

W związku z piętrzeniem wody przez zjawiska lodowe w profilu Pińczów na rzece Nida spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego.

Komunikat jest ważny od 12-02-2021 17:54:00 do 13-02-2021 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania