Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie stany alarmowe - Nida

W związku z piętrzeniem wody przez zjawiska lodowe, w profilu Pińczów na Nidzie możliwy jest dalszy stopniowy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, powyżej stanu ostrzegawczego. Istnieje możliwość przekroczenia stanu alarmowego.

Komunikat jest ważny od 14-02-2021 14:26:00 do 15-02-2021 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania