Niesłyszący

Ostrzeżenie: Oblodzenie

Województwo świętokrzyskie powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, pińczowski i włoszczowski. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około 0°C, temperatura minimalna gruntu około -3°C

Komunikat jest ważny od 17-02-2021 14:00:01 do 18-02-2021 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania