Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na S7 w m.Szewce

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7 3. Pikietaż: 17+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce- Jędrzejów 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: Szewce 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: pojazd wypadł z jezdni 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 poj. osobowy 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: b.d. 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja kieruje ruchem 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2021-02-19 16. Godzina powstania zdarzenia: 11:30 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 11:30

Komunikat jest ważny od 19-02-2021 11:53:00 do 19-02-2021 13:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania