Niesłyszący

AKTUALNE INFORMACJE O ŚRODOWISKU - OBWIESZCZENIA I DECYZJE

OBWIESZCZENIA

 

PDFObwieszczenie 1.pdf
PDFObwieszczenie 2.pdf
PDFZawiadomienie - obwieszczenie 2..pdf
PDFZawiadomienie obwieszczenie 1.pdf

PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. o środ. uwar. dla przedsięwzięcia budowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr 29,30,31 w m. Szczerbaków.pdf

 

PDFobwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach- dz. nr 440 w m. Kobylniki..pdf
PDFobwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wyadania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach -dz. nr 440 w m. Kobylniki.pdf
PDFobwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach -dz. nr 370 w m. Kobylniki.pdf
PDFobwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach-dz. nr 370 w m. Kobylniki.pdf
PDFobwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach-dz. nr 29,30,31 w m. Szczerbaków.pdf

 


 

 

PDFzawiadomienie stron o zakończeniu postępowania dowodowego dla pn.,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 440 w m. Kobylniki, gm. Wislica.pdf
PDFzawiadomienie osób którym przysługuja prawa rzeczowe o zakończeniu postępowania dowodowego dla pn.,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 370 w m. Kobylniki, gm. Wislica.pdf
PDFzawiadomienie stron o zakończeniu postępowania dowodowego dla pn.,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 370 w m. Kobylniki, gm. Wislica.pdf

PDFzawiadomienie osób którym przysługują prawa rzeczowe o zakończeniu postępowania dowodowego dla pn.,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 440 w m. Kobylniki, gm. Wislica.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0080T Sielec.pdf

PDFzawiadomienie-obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załtwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW na działkach nr 29,30,31 w m. Szczerbaków, gm. Wiślica.pdf


PDFobwieszczenie o wydaniu dec.o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 370 w miejscowości Kobylniki, gm. Wiślica”.pdf
PDFobwieszczenie o wydaniu dec.o środowiskowych uwarunkowaniachBudowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 370 w miejscowości Kobylniki, gm. Wiślica”.pdf

PDF2.obwieszczenie o wydaniu dec.o środowiskowych uwarunkowaniachBudowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 440 w miejscowości Kobylniki, gm. Wiślica”.pdf
PDFobwieszczenie o wydaniu dec.o środowiskowych uwarunkowaniachBudowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 440 w miejscowości Kobylniki, gm. Wiślica”.pdf

PDFo wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 0908_210727083511_001.pdf

Zawiadomienie stron postępowania o sprostowaniu oczywistej omyłki

PDFPostanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki-dz. nr 370 w m. Kobylniki.pdf
PDFPostanowienie o sprostaowaniu oczywistej omyłki-dz. nr 440 w. Kobylniki.pdf

PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania.pdf

PDFobwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania dla przedsięwzięcia w m. Szcezrbaków, gm. Wiślica.pdf

PDFobwieszcenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem dec. o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
 


 

DECYZJE  

PDFdecyzja-dz.nr370 w m.Kobylniki.pdf

PDFdecyzja-dz.nr 440 w m. Kobylniki.pdf