Niesłyszący

Przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Wiślica-Szczerbaków

Po długich staraniach i wielokrotnych rozmowach pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Wiślica a Urzędem Marszałkowskim ruszy modernizacja drogi wojewódzkiej nr. 771 na odcinku Wiślica –Szczerbaków o dł.3,4 km. Ogólna wartość zadania wynosi 5 672 974,72 zł . W ramach inwestycji zostanie wykonane m.in. wzmocnienie nawierzchni drogi, przebudowa zjazdów, wymiana istniejących przepustów pod zjazdami, jednostronny chodnik, oznakowanie oraz budowa kanału technologicznego i zatoki autobusowej .

Władze Miasta i Gminy składają serdeczne podziękowania za przychylność i wsparcie dla tej inwestycji Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego z Panem Andrzejem Bętkowskim na czele, a szczególnie dla członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pana Tomasza Jamki i Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego Pana Macieja Gawina oraz wszystkich Radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, którzy pozytywnie opowiedzieli się za wyżej wymienioną inwestycją i podjęli stosowną uchwałę w tej sprawie.