Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Sesja Nr XXXIII z dnia 26 lutego 2021 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 26 luty 2021 r.

Uchwała Nr XXXIII/201/2021 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2021 rok.

PDF201.pdf (551,96KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 26 luty 2021 r.

Uchwała Nr XXXIII/202/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2033.

PDF202.pdf (4,45MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 26 luty 2021 r.

Uchwała Nr XXXIII/203/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Wiślica na 2021 rok.

PDF203.pdf (601,65KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 26 luty 2021 r.

Uchwała Nr XXXIII/204/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2018 z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Wiślicy.

PDF204.pdf (140,03KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 26 luty 2021 r.

Uchwała Nr XXXIII/205/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 29 marca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów sołectw z terenu gminy Wiślica oraz przewodniczącego zarządu mieszkańców miasta Wiślica.

PDF205.pdf (141,24KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 26 luty 2021 r.

Uchwała Nr XXXIII/206/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały przed rozpoczęciem zapowiadanych masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

PDF206.pdf (187,52KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 26 luty 2021 r.

Uchwała Nr XXXIII/207/2021 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021".

PDF207.pdf (484,93KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 26 luty 2021 r.

Uchwała Nr XXXIII/208/2021 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

PDF208.pdf (467,08KB)