Niesłyszący

Sesja Nr XXXIV z dnia 16 marca 2021 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 16 marzec 2021 r.

Uchwała Nr XXXIV/209/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pińczów.

PDF209.pdf (244,59KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 16 marzec 2021 r.

Uchwała Nr XXXIV/210/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2033.

PDF210.pdf (4,75MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 16 marzec 2021 r.

Uchwała Nr XXXIV/211/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Wiślica na 2021r.

PDF211.pdf (865,84KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 16 marzec 2021 r.

Uchwała Nr XXXIV/212/2021 w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica do roku 2023".

PDF212.pdf (5,00MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 16 marzec 2021 r.

Uchwała Nr XXXIV/213/2021 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

PDF213.pdf (469,70KB)