Niesłyszący

Obwieszczenie i Decyzja Nr 2/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica

 Decyzja Nr.2/2021 i Obwieszczenie