Niesłyszący

Petycja do tutejszej gminy o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego (ORIII.152.2.2021)

PDFPetycja_ws_poparcia_dla_Tymczasowej_Rady_Stanu_NP_SKK.pdf (120,28KB)