Niesłyszący

Zarządzenie Nr 25/2021 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego w zakresie wspierana i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wiślica w roku 2021

PDFzarządzenie wyniki.pdf (363,96KB)