Niesłyszący

Akcja " Szczepimy się"

W związku z ogólnokrajową akcją „Szczepimy się” w gminie Wiślica podjęte zostały działania mające na celu zachęcić mieszkańców do zaszczepienia się przeciw COVID-19 oraz zapoznać ich z procedurą rejestracji. Warto pokreślić, że do działań tych z wielkim zaangażowaniem włączyły się wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Wiślica, przekazując ulotki informacyjne do wszystkich mieszkańców gminy, a także dowożąc pacjentów, którzy nie mają możliwości samodzielnego przyjścia do punktu szczepień . Strażacy w krótkim czasie zrealizowali to zadanie, przestrzegając zasady bezpieczeństwa i dystansu społecznego.