Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na DK 9 m. Kurów

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 9 3. Pikietaż: 98+500 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Opatów - granica województwa świętokrzyskiego/podkarpackiego 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Kurów 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: zderzenie pojazdów 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1x samochód osobowy, 1x samochód ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 1 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana - objazd 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: objazd przez Sandomierz DK77, DK79 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 7 15. Data powstania zdarzenia: 2021-03-31 16. Godzina powstania zdarzenia: 06:32 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: Policja 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 20. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 06:32

Komunikat jest ważny od 31-03-2021 06:45:00 do 31-03-2021 13:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania