Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 9, msc. Lipnik

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 9 3. Pikietaż: 95+600 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Opatów - granica województw świętokrzyskiego i podkarpackiego 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Lipnik 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Zderzenie pojazdów w ruchu. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd osobowy, 1 ładowarka 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Ruch wahadłowy 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja kieruje ruchem wahadłowo. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1,5 15. Data powstania zdarzenia: 2021-03-31 16. Godzina powstania zdarzenia: 20:52 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 31-03-2021 21:06:00 do 31-03-2021 22:28:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania