Niesłyszący

Ostrzeżenie: UWAGA ! SMOG

W dniu 01 kwietnia na terenie miasta Kielce prognozuje się przekroczenie pyłu PM10 (poziom informowania - 100 µg/m3). W przypadku utrzymywania się wysokich stężeń pyłu PM10, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych, zostań w domu, ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

Komunikat jest ważny od 01-04-2021 10:16:00 do 02-04-2021 09:45:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania