Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 79, msc. Przybysławice

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 79 3. Pikietaż: 172+300 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Sandomierz - granica województw świętokrzyskie/mazowieckie 5. Kierunek: oba kierunki 6. Miejscowość zdarzenia: Przybysławice 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: wywrócenie pojazdu 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1x samochód ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana - objazd 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja kieruje na objazdy: rondo w Wyszmontowie - DK 74 - Opatów - DK 9 - DK 77 - Sandomierz 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2021-04-14 16. Godzina powstania zdarzenia: 08:41 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 08:41

Komunikat jest ważny od 14-04-2021 08:55:00 do 14-04-2021 11:55:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania