Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie stany ostrzegawcze

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych w zlewniach: Nidy, Koprzywianki, Czarnej (Staszowskiej) oraz Kamiennej po zbiornik Brody Iłżeckie spodziewane są wzrosty stanów wody lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Komunikat jest ważny od 16-04-2021 10:00:00 do 18-04-2021 08:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania