Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie stany alarmowe

W związku z dalszym spływem wód opadowo-roztopowych na Kamiennej w profilach Bzin oraz Wąchock spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody z przekroczeniami stanów alarmowych.

Komunikat jest ważny od 17-04-2021 15:19:00 do 18-04-2021 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania