Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie stany ostrzegawcze

W związku z dalszym spływem wód opadowo-roztopowych w profilu Pińczów na Nidzie stan wody wzrośnie powyżej stanu ostrzegawczego. Na Kamiennej w profilu Wąchock poziom wody początkowo będzie się wahał powyżej stanu alarmowego, a w drugiej połowie okresu ważności zacznie opadać. Punktowo, istnieje możliwość przekroczenia kolejnych stanów ostrzegawczych.

Komunikat jest ważny od 18-04-2021 09:13:00 do 19-04-2021 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania