Niesłyszący

Wspieraj seniora

Program - "Wspieraj Seniora" w roku 2021

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy informuje, że w trosce o bezpieczeństwo osób starszych Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisała zmiany do programu ,,WSPIERAJ SENIORA ” i podjęła decyzję o przedłużeniu realizacji programu "WSPIERAJ SENIORA" od 01 kwietnia 2021 r do 31 grudnia 2021 r nie dłużej jednak niż do dnia odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19

Program adresowany jest do :

1)seniorów którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem Covid-19
2) osób poniżej 70 roku życia ,którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid -19 ,w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu nie mają możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie

Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Osoba starsza, która chciałaby skorzystać z usługi wsparcia dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów pod numer telefonu 22 505 11 11. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów oraz artykułów podstawowej potrzeby. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Seniorzy mogą również bezpośrednio kontaktować się telefonicznie z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiślicy w celu skorzystania ze wsparcia pod numerem telefonu:

41 3792103 od poniedziałku do piątku w godz od 7 00 do 19 00

oraz sobota i niedziela od 7 30 do 19 00

usługi wsparcia zgłoszone po 1500 w dni robocze będą realizowane następnego dnia ,natomiast usługi zgłoszone w sobotę i w niedzielę będą realizowane w dniach pracy ośrodka pomocy społecznej to jest od poniedziałku do piątku.

wspieraj-seniora-–-powstaje-solidarnościowy3.jpeg