Informujemy, że dnia 30.01.2023 r. (poniedziałek) o godz.9.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LXIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Raport diagnostyczny partnerstwa Ponidzie

Szanowni Mieszkańcy!

Właśnie zakończyliśmy etap prac związany z opracowaniem diagnozy obszaru Partnerstwa Ponidzie. W opublikowanym poniżej raporcie przedstawiono powiązania funkcjonalne pomiędzy partnerskimi samorządami – gminami Pińczów, Złota, Michałów, Kije, Jędrzejów, Sobków, Imielno, Wiślica i Nowy Korczyn i powiatem pińczowskim. Opisano także sytuację społeczno-gospodarczą tego obszaru, potencjały i bariery rozwojowe, a także szczególne wyzwania, przed którymi stoją obecnie partnerzy.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie opinii i uwag do udostępnionego raportu. W tym celu można skorzystać z załączonego formularza DOCXFORMULARZ.docx (139,67KB) przesyłając go na adres j.zwolska-grochowina@umig.wislica.pl


Na Państwa opinie i uwagi będziemy oczekiwać do 23 kwietnia br. włącznie. Po ich analizie opracowana zostanie finalna wersja raportu, na podstawie której rozpoczniemy prace nad strategią rozwoju.

Pełna wersja raportu diagnostycznego Partnerstwa Ponidzie znajduje się TUTAJ

Synteza – podsumowanie raportu diagnostycznego znajduje się TUTAJ