Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie DK S7k m. Kielce

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7k 3. Pikietaż: 1+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: W. Kielce Północ-W. Kielce Zachód 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: Kielce 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: awaria samochodu ciężarowego 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 sam. Ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: zablokowany prawy pas, ruch lewym pasem 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2021-04-21 16. Godzina powstania zdarzenia: 05:00 17. Źródło uzyskania informacji: Inne 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 21-04-2021 05:20:00 do 21-04-2021 08:20:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania